Az erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet a külképviseleten személyesen kell benyújtani az itt letölthető adatlapon keresztül.

Az erkölcsi bizonyítvány a kérelmezőre vonatkozó alábbi tények igazolását tartamazhatja majd:

  • büntetlen előéletű
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt
  • nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

Lehetőségek:

  1. Amennyiben a kérelmező az erkölcsi bizonyítványt a külképviselet útján kéri kézbesíteni, úgy a BM BNYH a bizonyítványt elektronikus közokiratként állítja ki és – megfelelő biztonsági követelmények megtartásával – juttatja el a külképviseletnek. Az ilyen formában megküldött iratot a konzul  egy hiteles másolatot készít az elektronikus iratról, majd pedig azt aláírásával, egy külön erre a célra elkészített hitelesítő bélyegzővel, illetve a külképviselet kétnyelvű körbélyegzőjével látja el.
  2. A kérelmezőnek lehetősége van arra is, hogy belföldi (értsd: magyarországi) kézbesítési címre kérje az erkölcsi bizonyítvány kézbesítését, ebben az esetben a megszokott hagyományos úton, papír alapon kerül kiállításra és kézbesítésre.
  3. Amennyiben a fogadó állam jelzi a külképviselet felé, hogy hatóságai nem fogadják el a konzul által a fenti 1. pontban leírtaknak megfelelően kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt és az ügyfél belföldi kézbesítési címet nem tud megjelölni, lehetőség van arra is, hogy a hagyományos úton, papír alapon kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt a BM BNYH a külképviselet közreműködésével kézbesítse az ügyfél részére. Ha a fogadó ország hatóságai a hatósági erkölcsi bizonyítványt felülhitelesítéssel ellátva kérik benyújtani, akkor a jelen pontban foglalt eljárásra csak akkor van lehetőség, ha a felhasználás országa részese a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában 1961. október 5-én aláírt Egyezménynek (Apostille Egyezmény).